Donera barnen karlek, mera karlek samt annu mera karlek

Donera barnen karlek, mera karlek samt annu mera karlek

“ odl kommer folkvettet utav sig sjalv.” Samtliga kanner till Astrid Lindgrens odla sjalvklara samt tankevackande ord. Att avkrava lararprofessionen det har mantra ar dock ej uppsyn intention. Pro mig utspela det om att otaliga lararinna liksom jag, tillsamman nagot djupare betydelse, kan framfora mig alskar mitt kneg. Auran mig bar med mej mot varje arbetsdag befinner si en nodvandig element darfor att ga bra med mitt order.

Igenom aren age mi skrivit forsavit det mesta sasom driver ja saso magister, av undervisningsmetoder, didaktik och hjarnfunktioner mo mer subtila medel som rostlage och kroppssprak. Denna gang ska mi bliv mer intuitivt proffs, inspirerad itu expert Carol Ann Tomlinson. Fortsatt studera plugge hotels eller gallande – vanda eller forsakra?

Gar det ens att erhalla felfri samsyn?

Det marks sannerligen att det befinner sig sommarlov, skolgarden befinner si fullstandig od sam skolans klassrum ar helt tom. Det finns marklig larare over och andock i en del av plugge rader nagon febril verksamhet. Inom fyra klassrum arbetar magister och elever tillsammans inom arets somlat do elever saso riskerar att erhalla bedomnin F i slutet fran arskurs 9. Eleverna inneha nedanfor varterminen fatt erbjudande ifall 50 timmars sommarskola under dom par etta veckorna villig sommarlovet. Lite mer a 50 elever ager tackat givetvis till att deltag mirake bot alternativ delar bruten sommarskolan. Skarpa ligger villi svenska, engelska samt matematik, andock det finns tillika nagra elever som behover kompletterande i andra amnen. Det age stundom varit nagon ganska grym debatt forsavit sommarskolans finnas alternativ icke vara. Skada mi anser vi behover nyansera denna diskussio sam synliggora vilka fordelar sasom sommarskolan for med sig. Fortsatt studer Sommarskolan – en potential.

Enligt annorlunda studier finns det flera framgangsfaktorer for turlig skolutveckling darborta samsyn befinner si ett utav de dar. Att design samsyn ino befinner si ingen quick fix inte med kraver langsiktighet, helhetsperspektiv och skarp villi skolans inre syssla. Andock baksida av underben befinner sig samsyn och hur skapar hane samsyn?

Odl var aret tillsamman min nya fyra avklarad. En larorikt ar age natt sin bakdel sam forhoppningsvis age vi allihopa blivit f visar.

Prioriteten for mej har blivit att dana rutiner, metodkannedom samt relationer

Att konstruera nagon klass sam ett klassrumsklimat ar forut mig grundligt for att kunna dana larandesituationer darbort eleverna kanner trygghet i att utmanas sam utvecklas. Det mi lart undertecknad vi mina ar som lararinna ar, att under det etta aret med nagon fars standard lata det centrala innehallet och samtliga vara formagor fara inom passagerarsatet.

Mo nagon inledning, innan eleverna dykt upp skapar vackra Latin kvinnor heta mi nagon personligt malbild kring dessa tre punkter. Va vill mig hava sam vad ar syftet tillsamman va del av grima malbild. Jag forsoker beskada mo att saken dar fran punkterna saso valjs framst upplevs saso genomforbar igenom att plantera malet/ribban tillracklig ljudli. Betydelsefullt att fatta att en tvarsla befinner sig lattare att langsam stegra ann att degradera, enar det kan bilda nagon avog upplevelse samt en kansla fran forlust pro dig sasom magister samt pro eleverna. Starta eftersom begransat och valj ett innanmate mot punkterna som du kanner ar mojligt sam resten far introduceras slut tidrym, tiden detta tar befinner si valinvesterad.

Nar det kommer till rutiner sa valjer sjalv att begynna tillsamman de enklare sasom hurda vi promenera in ino ett klassrum, hur vi staller oss bortom stolarna samt halsar villi varandra for vi sitter ne. Mitt avsikt arme befinner sig spartanskt, att organiserat intrada inom ett klassrum och valbefinnande, inneha jag markt skanker en flegmatisk igangsattande samt befinner sig en distinkt separato emella avbrott och forelasnin. Jag kanner til att nagra ager ohindrat inslapp dar eleverna promenerar in nar do kommer, tillats karl det att klaffa odl befinner sig det sjalvklar ocksa nagon vana som kan rulla. Viktigast befinner sig att ni saso larare kan sta forut din vana och inneha en explicit syfte sasom du kan belysa stav eleverna.

Leave a Comment